跳到主要內容區塊
:::

活動快報

起始活動日期:2023/08/04
發佈日期:2023/08/04類別:最新訊息
活動訊息:Ang Panahon ng Pagtrabaho ay Patapos Na Maaaring Piliing Magpatuloy sa Parehong Employer

內容:

▍Ang Panahon ng Pagtrabaho ay Patapos Na Maaaring Piliing Magpatuloy sa Parehong Employer

Bago pumirma ng bagong kontrata, mangyaring bigyang pansin ang sumusunod:

•Napag-isipan bang mabuti kung magre-renew ng kontrata?

•Sigurado bang tama ang nilalaman ng kontrata?

Base sa prinisipyong “freedom of contract”, matapos pumirma ang dalawang panig ay dapat na sumunod ang mga ito sa mga napagsang-ayunang bagay.

Kung may anumang problema sa panahon ng employment, mangyaring tumawag at kumunsulta sa 1955 hotline