:::
勞動力發展署logo
Mga migranteng manggagawa at ang mid-level teknikal na lakas-tao
Pagrekrut ng mga migranteng manggagawa, mga mid-level teknikal na lakas-tao at ang direktang pagrekrut
勞動力發展署logo
Mga dayuhang propesyonal
Pag-hire ng mga dayuhan para sa mga puting kuwelyo na propesyonal na trabaho
勞動力發展署logo
Mag-recruit ng mga overseas Chinese na estudyante
Pag-recruit ng mga overseas Chinese na estudyante upang makisali sa mga propesyonal na trabahong pang-puting kuwelyo at mga mid-level na trabaho, pati na rin ang sistema ng puntos sa mga overseas Chinese na estudyante at permiso sa trabaho ng mga overseas Chinese na nagtatrabaho habang nag-aaral
勞動力發展署logo
Mga bagay na dapat tandaan para sa mga dayuhan na papasok sa trabaho sa Taiwan
Mga bagay ng koordinasyon sa trabaho sa pagkuha ng mga dayuhan sa asul na kwelyo at mid-level na mga trabaho, pagsasanay bago ang trabaho, pagsusuri sa kalusugan, paglipat, pangangalaga sa pamumuhay, pagbabayad ng suweldo, mga bayarin sa ahensya, atbp.
勞動力發展署logo
仲介服務
仲介公司服務內容、查尋網站,以及成立仲介公司者規定
勞動力發展署logo
法規、統計與公開資訊
法規、統計資訊與其他公開資訊