跳到主要內容區塊
:::

活動快報

起始活動日期:2023/09/22
發佈日期:2023/09/22類別:最新訊息
活動訊息:สร้างการตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่นายจ้างและแรงงาน (เพิ่มช่องทางให้คำปรึกษาและผลทางกฎหมาย)

內容:

▎สร้างการตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่นายจ้างและแรงงาน 

หลักสำคัญ 3 ประการ

1.มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมย แก้ไข ทำลายหรือรั่วไหล

X บริษัทแห่งหนึ่งจัดโปรโมชันลดราคาสินค้า เพียงกรอกข้อมูลของบุคคลอื่น 3 คน จะได้รับของรางวัลพิเศษ 1 ชิ้น นายเอ็มแรงงานต่างชาติ จึงกรอกข้อมูลของเพื่อนแรงงานต่างชาติ 3 คนให้บริษัทดังกล่าว ทางบริษัทจึงโทรศัพท์ไปขายสินค้าให้ 3 คนนั้น

2.การเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

X ผู้อนุบาลในครัวเรือนใช้อินเทอร์เน็ตถ่ายทอดสดชีวิตประจำวันของเธอที่ต้องดูแลอาม่า

※ภาพถ่ายบุคคลหรือภาพวิดีโอถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หากถ่ายทอดสดหรือถ่ายภาพของผู้อื่น แล้วโพสต์ลงบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3.แรงงานในครัวเรือน นายจ้างและสมาชิกในครอบครัว ต้องตกลงด้วยวาจาหรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะเก็บรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

X ผู้อนุบาลในครัวเรือนที่เน็ตไอดอลชื่อดังว่าจ้าง เปิดเผยข้อมูลอาการป่วยของลูกชายของเน็ตไอดอลต่อสื่อ

เตือนนายจ้างและแรงงานต่างชาติ

•กรณีมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เทศบาลท้องถิ่นสามารถลงโทษด้วยการปรับตั้งแต่ 50,000- 500,000 เหรียญไต้หวัน พร้อมสั่งให้แก้ไขภายในเวลาที่กำหนด หากไม่มีการแก้ไขสามารถสั่งปรับซ้ำได้อีก
•กรณีฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย ต้องรับผิดชอบด้วยการชดเชยค่าเสียหายตั้งแต่ 500-20,000 เหรียญไต้หวัน 

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน 1955 หรือเทศบาลท้องที่ได้

【สิทธิประโยชน์ในการปฏิเสธการเสนอขาย】

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันมิให้หน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐใช้วิธีที่ถูกกฎหมายมาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อน าไปใช้ในการเสนอขายสินค้าหรือบริการและก าหนดให้หน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด :

แนวปฏิบัติในการปฏิเสธการเสนอขาย

•เมื่อเจ้าตัวปฏิเสธการเสนอขาย หน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐควรหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเพื่อเสนอขายอีก

•ปฏิเสธการเสนอขายด้วยวิธีง่ายๆที่ไม่มีค่าใช้จ่าย รวดเร็วและเข้าใจง่าย อาทิ ใช้บริการโทรฟรีหรือการตอบกลับทางจดหมายที่ไม่ต้องเสียค่าแสตมป์

•ต้องมีการบันทึกการปฏิเสธการเสนอขายและตอบกลับว่าได้รับการปฏิเสธการเสนอขายแล้ว นอกจากนี้ยังต้องยุติการเสนอขายให้แก่บุคคลผู้นั้นด้วย 

กรณีตัวอย่าง

นายจ้างแซ่เฉินได้รับโทรศัพท์จากบริษัทจัดหางานโปรโมทการบริการ หลังจากนายจ้างรายนี้ปฏิเสธที่จะใช้บริการ บริษัทจัดหางานต้องยุติการเสนอบริการให้แก่นายจ้างในทันที

เตือนนายจ้างและแรงงานต่างชาติ

หากบริษัทจัดหางานฝ่าฝืนแนวปฏิบัติในการปฏิเสธการเสนอขาย สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1955 เพื่อส่งต่อให้กองแรงงานในท้องที่ดำเนินการตรวจสอบและจัดการปัญหาต่อไป