跳到主要內容區塊
:::

地方政府專區

活動起始日期:2017/07/26
發佈日期:2017/07/26發佈單位:勞動力發展署
類別:活動訊息
活動訊息 :Trang web thông tin bảo vệ quyền lợi lực lượng lao động xuyên quốc gia đã hoạt động

內容:

Để giúp chủ thuê lao động, lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, tổ chức phục vụ việc làm tư nhân và người dân nói chung càng tiện lợi tìm hiểu thông tin như nghiệp vụ tuyển dụng, bảo vệ quyền lợi và quy định pháp lệnh liên quan… của lao động nước ngoài , Trang web thông tin bảo vệ quyền lợi lực lượng lao động xuyên quốc gia (địa chỉ : https://fw.wda.gov.tw/) mà Bộ lao động thiết lập bằng 5 ngôn ngữ (Tiếng Trung, Anh, Indonexia, Việt nam và Thái Lan) đã chính thức hoạt động !Bộ Lao động cho biết, lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan hiện nay chủ yếu là lao động của bốn nước Indonexia, Việt Nam, Thái Lan và Philippin. Để giúp cho lao động nước ngoài có quốc tịch khác nhau và người dân nói chung có thể nhanh chóng nắm bắt thông tin liên quan đến nghiệp vụ tuyển dụng, bảo vệ quyền lợi và pháp lệnh…, Bộ lao động lập “Trang web thông tin bảo vệ quyền lợi lực lượng lao động xuyên quốc gia có 5 loại ngôn ngữ, Tiếp đó để tiện cho các lao động quốc tịch khác nhau sử dụng, tại trang chủ của trang web đó có thể nhanh chóng đăng nhập trang web ngôn ngữ khác nhau theo hình hiển thị quốc kỳ, hơn nữa thích ứng với đa nguyên hóa trong ứng dụng công nghệ thông tin, trang web thiết kế kiểu hưởng ứng, để tiện người sử dụng sử dụng công cụ tải di động xem thông tin. Ngoài ra trang web ngoài bao gồm các thông tin chính sách pháp lệnh, tác phẩm tuyên truyền và kênh tư vấn khiếu nại còn đồng thời thiết lập chuyên mục chính quyền địa phương, tổng hợp thông tin chính quyền các địa phương thực hiện các hoạt động liên quan đến lao động nước ngoài ; Người sử dụng có thể theo điều kiện như ngày hoạt động, loại hoạt động và đơn vị công bố…. nhanh chóng tìm kiếm hoạt động quan tâm tham gia; Chủ thuê lao động cũng có thể thông qua chuyên mục tổ chức phục vụ việc làm tư nhân, tra tìm thành tích đánh giá hảng năm của tổ chức mà mình lựa chọn và có tình trạng bị xử phạt vì vi phạm quy định hay không, nhằm bảo đảm quyền lợi bản thân. Ngoài ra, trang web tổng hợp “Trang web thông tin giảng dạy học tập trước khi tuyển dụng dành chủ thuê”, cung cấp phục vụ giảng dạy học tập trước khi tuyển dụng dành cho chủ thuê lần đầu tuyển khán hộ công gia đình người nước ngoài hoặc người giúp việc nước ngoài. Bộ Lao động hy vọng thông qua việc lập “Trang web thông tin bảo vệ lợi ích lực lượng lao động xuyên quốc gia”, khiến việc tuyên truyền hướng dẫn các thông tin quản lý
tuyển dụng người nước ngoài càng trở nên phổ cập, khiến chủ thuê, lao động nước ngoài, tổ chức phục vụ việc làm tư nhân và người dân nói chung đều có thể có được thông tin pháp lệnh và thông tin bảo đảm lợi ích mới nhất và hoàn chỉnh nhất vào mọi lúc, tạo ra mối quan hệ hài hòa giữa chủ thuê lao động và người lao động.