跳到主要內容區塊
:::

宣導專區

發佈日期:2023/09/27更新日期:2023/09/23
標題:Đài Loan nghiêm cấm sở hữu súng

內容:

▎Đài Loan nghiêm cấm sở hữu súng

Đừng thách thức pháp luật

Chỉ cần là “súng có sức sát thương”

thì đều bị nghiêm cấm ở Đài Loan!

Có nhiều hình phạt hình sự khác nhau đối với việc sản xuất, bán, vận chuyển, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, sở hữu, tàng trữ hoặc trưng bày.

Để bảo vệ sự an toàn của bạn và tôi,

Không được sở hữu hoặc sửa đổi trái phép súng ống.