跳到主要內容區塊
:::

宣導專區

發佈日期:2023/10/02更新日期:2023/10/25
標題:Gần đây tôi đi khám bác sĩ, hình như phí đăng ký lấy thuốc có vẻ đắt hơn?

內容:

▎Gần đây tôi đi khám bác sĩ, hình như phí đăng ký lấy thuốc có vẻ đắt hơn?

Lý do là từ ngày 1/7/2023 đã điều chỉnh đôi chút về phần tự chi trả bảo hiểm y tế. Để thực hiện phân cấp y tế và an toàn thuốc, có một số điều chỉnh đối với thuốc điều trị ngoại trú và khoa cấp cứu.

Phần tự chi trả đối với các loại thuốc thông thường tại phòng khám ngoại trú (tính theo khoảng cách phân loại 20% tỷ lệ chi phí)

Phần tự chi trả ở khoa cấp cứu