跳到主要內容區塊
:::

宣導專區

發佈日期:2024/02/19更新日期:2024/02/16
標題:Trước khi sử dụng xe máy điện 2 bánh loại nhỏ Bạn đã mua bảo hiểm chưa?

內容:

▎Trước khi sử dụng xe máy điện 2 bánh loại nhỏ Bạn đã mua bảo hiểm chưa?

Xe máy điện 2 bánh loại nhỏ phải mua bảo hiểm bắt buộc khi đăng ký gắn biển số, nhưng trong trường hợp xảy ra tai nạn xe cộ thì bảo hiểm bắt buộc chỉ bồi thường thương vong cho người bị tai nạn. Nhưng nếu bị thiệt hại tài sản thì không được bồi thường?

Mục đích của bảo hiểm bắt buộc là cung cấp cho nạn nhân tai nạn giao thông sự bảo vệ cơ bản một cách nhanh chóng nên không bao gồm việc bồi thường thiệt hại về tài sản; ngoài ra, khi tai nạn giao thông là tai nạn giao thông đơn lẻ (chẳng hạn như tự va chạm, tự té ngã do đường trơn trượt ngày mưa…) thì không được yêu cầu bảo hiểm bồi thường.

Người sử dụng xe có thể tùy theo nhu cầu của bản thân, mua thêm các hạng mục bảo hiểm khác để tăng cường đảm bảo cho mình. 

  Lái xe
thương vong
Người khác thương vong Người khác thiệt hại tài sản
BH trách nhiệm bắt buộc X O X
BH bắt buộc và BH thương tật cho người lái xe O X X
BH trách nhiệm với người thứ ba X O O