跳到主要內容區塊
:::

宣導專區

發佈日期:2024/06/12更新日期:2024/06/24
標題:Bộ Lao động Trung tâm phục vụ giữ chân nhân tài lao động di trú

內容:

▍Bộ Lao động Trung tâm phục vụ giữ chân nhân tài lao động di trú

Dịch vụ một cửa, cung cấp 4 hạng mục phục vụ bao gồm

•Tư vấn tại quầy và tư vấn qua đường dây nóng

•Chuyên viên quản lý,theo dõi dự án

•Hỗ trợ gạt bỏ cản trở và đẩy nhanh tiến độ xét duyệt

•Truy vấn tìm kiếm thông tin trang web chính thức

Nếu có thắc mắc trong việc làm đơn xin hãy truy cập vào “trang web Trung tâm phục vụ giữ chân nhân tài lao động di trú”, hoặc gọi điện đến Đường dây nóng miễn phí 1955

Trung tâm phục vụ giữ chân nhân tài lao động di trú (03)659-1996 sẽ có nhân viên giải đáp thắc mắc, hoan nghênh mọi người tận dụng mục phục vụ này.

Địa chỉ trang web Trung tâm phục vụ giữ chân nhân tài lao động di trú

https://lrsc.wda.gov.tw