跳到主要內容區塊
:::

宣導專區

影片標題:Nhận được giấy triệu tập của Tòa án yêu cầu phải ra tòa làm chứng Bạn cần chú ý những gì?

影片欣賞:

發佈日期:2023/03/09 更新日期:2024/05/18
影片說明:
Nhận được giấy triệu tập của Tòa án yêu cầu phải ra tòa làm chứngBạn cần chú ý những gì?Hoan nghênh bạn đến với tập "Nhân chứng (Người làm chứng) trong vụ án hình sự",chúng tôi là người trợ giúp tư pháp,hãy để chúng tôi giải đáp cho bạn!