跳到主要內容區塊
:::

宣導專區

影片標題:Nhận được giấy triệu tập của Tòa án Bạn cần chú ý những gì?

影片欣賞:

發佈日期:2023/03/10 更新日期:2024/05/18
影片說明:
Nhận được giấy triệu tập của Tòa ánBạn cần chú ý những gì?Hoan nghênh bạn đến với tập "Người bị hại trong vụ án hình sự",chúng tôi là người trợ giúp tư pháp,hãy để chúng tôi giải đáp cho bạn!