跳到主要內容區塊
:::

宣導專區

影片標題:Hoan nghênh bạn đến với tập "Nguyên đơn (Người khởi kiện) trong vụ kiện hành chính" Chúng tôi là người trợ giúp tư pháp, hãy để chúng tôi giải đáp cho bạn!

影片欣賞:

發佈日期:2023/03/15 更新日期:2024/05/18
影片說明:
Khi khiếu nạị bị bác bỏ,chúng ta hy vọng Tòa án sẽ bảo vệ công lý!Bạn cần chú ý những gì khi ra tòa?Hoan nghênh bạn đến với tập "Nguyên đơn (Người khởi kiện) trong vụ kiện hành chính"Chúng tôi là người trợ giúp tư pháp, hãy để chúng tôi giải đáp cho bạn!