跳至主要內容
:::
~
~

ขอย้ำเตือนว่า เมื่อออกนอกเคหสถานให้พยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า-ออกสถานที่สาธารณะที่มีฝูงชนแออัด อากาศไม่ถ่ายเท ให้รักษาระยะห่างทางสังคม ภายนอกอาคาร 1 เมตร และภายในอาคาร 1.5 เมตรขึ้นไป และขอเน้นย้ำว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกเคหสถาน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

 • วันที่ประกาศ :2021/08/11
 • วันที่อัพเดท :2021/08/13

แนะนำให้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้า-ออก สอบถามและบันทึกข้อมูลประวัติการเดินทาง ประวัติการสัมผัส และมีการรวมกลุ่มหรือไม่ (TOCC) รวมถึงไทม์ไลน์ในช่วงหยุดงาน, สถานที่ที่หยุดแวะเกิน 15 นาทีขึ้นไป, ยานพาหนะที่ใช้โดยสาร และบุคคลที่สัมผัสติดต่อ

 • วันที่ประกาศ :2021/08/11
 • วันที่อัพเดท :2021/08/13

แนะนำให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์สันทนาการเพื่อความบันเทิงตามความต้องการของแรงงานต่างชาติ และประสานกับแรงงานต่างชาติให้พยายามงดกิจกรรมรวมตัวทุกประเภท และเปลี่ยนมาใช้วิธีการวิดีโอคอลในการพบปะสังสรรค์หรือติดต่อแลกเปลี่ยนแทน นอกจากนี้ ควรให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในการซื้ออาหารหรือของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดการออกนอกเคหสถานของแรงงานต่างชาติ

 • วันที่ประกาศ :2021/08/11
 • วันที่อัพเดท :2021/08/13

ควรจดบันทึกข้อมูลประวัติการเดินทางออกนอกสถานที่, ประวัติการสัมผัส และมีการรวมกลุ่มหรือไม่ (TOCC) รวมถึงไทม์ไลน์ในช่วงหยุดงาน, สถานที่ที่หยุดแวะเกิน 15 นาทีขึ้นไป, ยานพาหนะที่ใช้โดยสาร และบุคคลที่สัมผัสติดต่อ เป็นต้น และหมั่นสังเกตอาการสุขภาพร่างกายและจิตใจ

 • วันที่ประกาศ :2021/08/11
 • วันที่อัพเดท :2021/08/13

เมื่อแรงงานต่างชาติออกนอกเคหสถานจะต้องปฏิบัติตามกฎของศูนย์บัญชาการควบคุมโรค เช่น ในช่วงประกาศเตือนมาตรการป้องกันโรคระดับ 3 ต้องพยายามงดการออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกเคหสถาน

 • วันที่ประกาศ :2021/08/11
 • วันที่อัพเดท :2021/08/13

https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/file/2c95efb371353278017153f7bc5a1331

 • วันที่ประกาศ :2021/08/11
 • วันที่อัพเดท :2021/08/13

นายจ้างจะต้องอนุญาตให้แรงงานต่างชาติหยุดตามกฎหมายแรงงานหรือสัญญาจ้างงาน โดยประสานกับแรงงานต่างชาติให้หลีกเลี่ยงวันหยุดที่กระจุกตัวในวันเดียวกันได้ หากอยู่ในช่วงประกาศเตือนมาตราการป้องกันโรคระดับ 3 ควรพยายามงดการออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น หากแรงงานต่างชาติจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแยกกักในที่พักอาศัยหรือกักตัวในที่พักอาศัย ตามกฎหมายพิเศษว่าด้วยการป้องกันโรคโควิด-19 และเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจ นายจ้างต้องอนุญาตให้หยุดงานเพื่อกักตัว และจำกัดมิให้แรงงานต่างชาติผู้นั้นออกนอกเคหสถานหรือไปทำงาน

 • วันที่ประกาศ :2021/08/11
 • วันที่อัพเดท :2021/08/13

ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแจ้งเตือนมาตรการป้องกันโรค ห้ามรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์กันหลังเลิกงาน เมื่อกลับถึงที่พักอาศัย หลังจากถอดหน้ากากอนามัย ให้ล้างมือ ฆ่าเชื้อ ใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดกุญแจ โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของติดตัวอื่นๆ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใส่ออกไปข้างนอก อย่าสะบัดเสื้อผ้า รีบซักเสื้อผ้าโดยเร็ว รักษาความสะอาด นอกจากนี้ภายในห้องควรทำให้อากาศถ่ายเทและทำความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ

 • วันที่ประกาศ :2021/08/11
 • วันที่อัพเดท :2021/08/13

https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/activity/2c95efb379f430b60179f4833e54004f

 • วันที่ประกาศ :2021/08/11
 • วันที่อัพเดท :2021/08/13

เมื่ออยู่ในช่วงเวลารับประทานอาหารควรหลีกเลี่ยงผู้คนหนาแน่น ถอดหน้ากากอนามัยในนาทีสุดท้ายก่อนรับประทานอาหาร ต้องล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร ขณะรับประทานอาหารงดการพูดคุย และงดการแบ่งปันอาหารกัน

 • วันที่ประกาศ :2021/08/11
 • วันที่อัพเดท :2021/08/13

ช่วงเวลาไปพบแพทย์ โปรดสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตลอดเวลา งดการโดยสารยานพาหนะระบบขนส่งมวลชน และงดการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีฝูงชนหนาแน่น เลือกโรงพยาบาลที่กำหนด นัดหมายบัตรคิวเพื่อหลีกเลี่ยงการรอตรวจใช้เวลานานเกินไป นอกจากนี้ โปรดให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลในการสอบสวนที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญ แจ้งประวัติการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค และประวัติการพักอาศัย

 • วันที่ประกาศ :2021/08/11
 • วันที่อัพเดท :2021/08/13

1. ก่อนเข้าที่ทำงาน โปรดวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือให้สะอาด หรือใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ หากอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5℃ หลายครั้ง อย่าเข้าไปทำงาน ให้หยุดพักผ่อนเพื่อสังเกตอาการ และไปตรวจที่โรงพยาบาลหากจำเป็น 2. หลังเข้าที่ทำงาน โปรดรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด ทำให้อากาศถ่ายเท รักษาระยะห่างระหว่างผู้คนมากกว่า 1 เมตรขึ้นไป หมั่นล้างมือบ่อยๆ ดื่มน้ำมากๆ ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมืออย่างเคร่งครัด

 • วันที่ประกาศ :2021/08/11
 • วันที่อัพเดท :2021/08/13

1. เมื่อออกนอกสถานที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 2. แนะนำให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนที่ผู้คนเข้างาน-เลิกงาน และรักษาระยะห่างจากฝูงชนมากกว่า 1 เมตรขึ้นไป 3. ทำการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากอุณหภูมิร่างกายเกิน 38℃ และรู้สึกไม่สบาย ควรงดการออกไปทำงาน และแจ้งให้นายจ้างและบริษัทจัดหางานทราบ

 • วันที่ประกาศ :2021/08/11
 • วันที่อัพเดท :2021/08/13

พยายามไม่โดยสารยานพาหนะระบบขนส่งมวลชน แนะนำให้เดิน และระมัดระวังรักษาระยะห่างจากคนแปลกหน้า หากจำเป็นต้องโดยสารยานพาหนะระบบขนส่งมวลชน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พยายามหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสวัตถุบนรถระหว่างเดินทาง พยายามนั่งแยกหรือยืนแยกออกมา เตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคล้างมือแบบแห้งไว้

 • วันที่ประกาศ :2021/08/11
 • วันที่อัพเดท :2021/08/13

https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/activity/2c95efb37a605644017a60c4c32700cf

 • วันที่ประกาศ :2021/08/11
 • วันที่อัพเดท :2021/08/13