跳至主要內容
:::
~
~

Lao động nước ngoài hoặc chủ thuê có thể hỏi về việc gia hạn hoặc hủy bỏ thị thực nhập cảnh của người lao động tại Văn phòng đại diện Đài Loan trú tại nước ngoài.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Lao động nước ngoài hoặc chủ thuê có thể hỏi về việc gia hạn thị thực nhập cảnh của người lao động tại Văn phòng đại diện Đài Loan trú tại nước ngoài.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

1. Lao động nước ngoài nếu muốn về nước nhưng vì các nước đang thực hiện biện pháp kiểm soát biên giới cho nên không thể xuất cảnh như dự kiến, có thể mời chủ thuê hoặc công ty môi giới đến Sở di trú thuộc Bộ Nội chính làm thủ tục gia hạn thẻ cư trú hoặc xin lưu trú đặc biệt, đồng thời đặt chuyến bay xuất cảnh gần nhất. 2. Kể từ ngày 28/5/2021, người nước ngoài có thẻ cư trú tại Đài Loan sắp hết hạn (bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông và Macau), sẽ được tự động gia hạn 30 ngày, không hạn chế số lần, thời gian thực thi kết thúc vào ngày thứ 30 kể từ ngày giảm mức cảnh báo dịch bệnh xuống cấp độ 2. https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/ct?xItem=91874&ctNode=37641&mp=1#aC

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Lao động nước ngoài có thể tự nộp đơn hoặc ủy thác cho chủ thuê hoặc công ty môi giới làm giúp thủ tục. Đính kèm giấy xác nhận đặt vé và các giấy tờ liên quan về thanh toán, hoàn lại chi phí và các giấy tờ khác, đồng thời nộp đơn lên Bộ Lao động để xin bồi thường thiệt hại về các chi phí liên quan do người lao động phải phối hợp phòng dịch, nên phải hoãn hoặc hủy nghỉ phép về nước.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Trong 15 ngày sau khi người lao động nước ngoài nhập cảnh, chủ thuê phải mang theo Giấy phép tuyển dụng do Bộ Lao động phê chuẩn, Hộ chiếu của người lao động, Giấy chứng nhận tại chức (Đơn vị sự nghiệp phải có con dấu của công ty và người phụ trách) và 4 tấm ảnh, đến Trạm phục vụ của Sở di trú địa phương để làm thẻ cư trú ngoại kiều và làm thẻ vân tay cho người lao động, nhưng vì đang trong thời gian dịch bệnh, cho nên được nới lỏng thành 30 ngày. Ngoài ra, việc xin cấp thẻ cư trú được hoãn đến Trạm làm thủ tục, có thể làm thủ tục bổ sung trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cảnh báo dịch bệnh giảm xuống cấp 2.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

1. Lao động nước ngoài phải xuất cảnh và quay trở lại Đài Loan trong thời gian lưu trú, nên trước 1 ngày xuất cảnh tự mình hoặc do chủ thuê hay công ty môi giới nộp đơn xin giấy phép tái nhập cảnh tại Trạm phục vụ của Sở di trú địa phương. 2. Nếu giấy phép tái xuất cảnh của người lao động đã quá hạn, hoặc trước khi xuất cảnh không có làm thủ tục xin giấy phép tái nhập cảnh, chủ thuê phải nộp đơn xin Bộ Lao động cấp phép nhập cảnh lại cho người lao động.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

1. Lao động nước ngoài phải xuất cảnh và quay trở lại Đài Loan trong thời gian lưu trú, nên trước 1 ngày xuất cảnh tự mình hoặc do chủ thuê hay công ty môi giới nộp đơn xin giấy phép tái nhập cảnh tại Trạm phục vụ của Sở di trú địa phương. 2. Nếu người lao động không muốn tiếp tục ở lại Đài Loan làm việc, muốn về nước, nhưng không thể xuất cảnh vì do các nước đang thực hiện biện pháp kiểm soát biên giới, có thể nhờ chủ thuê và công ty môi giới đến Sở di trú thuộc Bộ Nội chính để làm thủ tục gia hạn thẻ cư trú hoặc xin lưu trú đặc biệt, và đặt chuyến bay xuất cảnh gần đây nhất.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Không. Không có biện pháp kiểm soát đối với lao động nước ngoài xuất cảnh. Người lao động phải xuất cảnh và quay trở lại Đài Loan trong thời gian lưu trú, nên trước 1 ngày xuất cảnh tự mình hoặc do chủ thuê hay công ty môi giới nộp đơn xin giấy phép tái nhập cảnh tại Trạm phục vụ của Sở di trú địa phương.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

1. Không. Không có biện pháp kiểm soát đối với lao động nước ngoài xuất cảnh. Giấy phép lao động hết hạn, nếu lao động nước ngoài đồng ý tiếp tục làm việc tại Đài Loan, chủ lao động ban đầu có thể xin gia hạn sau khi hết thời hạn, hoặc chủ thuê mới có thể tiếp nhận người lao động chuyển đổi sau khi hết hạn. 2. Nếu người lao động không muốn tiếp tục ở lại Đài Loan làm việc và muốn về nước, nhưng không thể xuất cảnh vì do các nước đang thực hiện biện pháp kiểm soát biên giới, có thể nhờ chủ thuê và công ty môi giới đến Sở di trú thuộc Bộ Nội chính để làm thủ tục gia hạn thẻ cư trú hoặc xin lưu trú đặc biệt, và đặt chuyến bay xuất cảnh gần đây nhất.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

1.      Việc chăm sóc đời sống sinh hoạt của lao động nước ngoài là do chủ thuê phụ trách, phí kiểm dịch sẽ do chủ thuê chi trả. 2.      Sau khi được cơ quan y tế có thẩm quyền xác định, người cách ly, người kiểm dịch không vi phạm các quy định về cách ly hay kiểm dịch thì sẽ được nộp đơn xin khoản bồi thường kiểm dịch trong thời gian kể từ ngày cách ly hoặc kiểm dịch đến ngày kết thúc, nhưng nếu được lãnh lương hoặc được trợ cấp tương tự theo quy định pháp lệnh khác thì không được lãnh thêm một lần nữa.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Từ ngày 17/3/2020, lao động nước ngoài nhập cảnh phải kiểm dịch, được phân luồng theo quốc tịch và ngành nghề như sau: 1. Kiểm dịch tại nhà: Đối tượng là lao động nước ngoài mới được du nhập ngành công nghiệp người Việt Nam và Thái Lan. Chính quyền địa phương sẽ đến kiểm tra trước địa điểm kiểm dịch của người lao động. 2. Kiểm dịch tập trung: Đối tượng là lao động nước ngoài ngành phúc lợi xã hội lần đầu được nhập cảnh Đài Loan, tái nhập cảnh Đài Loan không giới hạn ngành nghề và lao động Indonesia, lao động Philippines, đều thống nhất do chính phủ sắp xếp kiểm dịch tập trung. Ngoài ra, kể từ ngày 4/12/2020, đã tạm ngưng du nhập lao động Indonesia.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Theo Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố vào ngày 11/6/2021, xét thấy tình hình dịch bệnh trong nước vẫn chưa ổn định, để tránh tăng gánh nặng về khả năng kiểm dịch và nguồn lực y tế của Đài Loan, trong thời gian cảnh báo dịch bệnh cấp độ 3 trên toàn quốc, sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp “kiểm soát biên giới chặt chẽ”. Biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ đó là tạm hoãn nhập cảnh đối với người nước ngoài không có thẻ cư trú, bao gồm cả lao động nước ngoài vừa mới được chủ tuyển dụng từ nước ngoài. https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/3iNNwroO0OrdsItewXo_GA?typeid=9

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Theo Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương (CECC) công bố vào ngày 11/6/2021, xét thấy tình hình dịch bệnh trong nước vẫn chưa ổn định, để tránh tăng gánh nặng về khả năng kiểm dịch và nguồn lực y tế của Đài Loan, trong thời gian cảnh báo dịch bệnh cấp độ 3 trên toàn quốc, sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp “kiểm soát biên giới chặt chẽ”. Các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ bao gồm : (1). Người nước ngoài không có thẻ cư trú, bao gồm lao động nước ngoài vừa được chủ tuyển dụng từ nước ngoài cũng tạm hoãn nhập cảnh, trừ những trường hợp được phê duyệt vì lý do khẩn cấp hoặc nhân đạo (2). Tạm ngưng dịch vụ quá cảnh tại Đài Loan. CECC sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh trong nước, quốc tế và tình hình triển khai phòng chống dịch của cộng đồng, để điều chỉnh kịp thời. https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/3iNNwroO0OrdsItewXo_GA?typeid=9

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15