跳至主要內容
:::
~
~

Theo điều kiện xử lý trường hợp nhiễm Covid-19 và hủy bỏ điều trị cách ly, người lao động nếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, đã hơn 10 ngày kể từ ngày phát bệnh, hạ sốt ít nhất 1 ngày và các triệu chứng đều thuyên giảm, sau khi nhận được Giấy thông báo của đơn vị y tế, tiếp tục cách ly 7 ngày tại một phòng một người, sau đó là có thể đi làm trở lại.

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

Người lao động bị nhiễm Covid-19 sẽ được đưa vào Khu kiểm dịch tập trung để cách ly hoặc đưa vào bệnh viện điều trị, và được xử lý theo trường hợp nhiễm Covid-19 và điều kiện hủy bỏ điều trị cách ly.

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

Người lao động nếu có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, sẽ trực tiếp được đưa vào Khu trung tâm kiểm dịch để cách ly (nếu có nhu cầu chữa bệnh thì chở đến bệnh viện), chứ không để cho người lao động trở về ký túc xá để cách ly tại nhà.

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15