跳至主要內容
:::
~
~

1.     Đường dây tư vấn y tế dành cho lao động bỏ nước ngoài bỏ trốn: Tiếng Anh 04-2473-9531 . Tiếng Indonesia 04-2473-9536 . Tiếng Việt 04-2473-9535 . Tiếng Thái 04-2473-9537. 2. Sử dụng ứng dụng LINE@移工移點通, xin tư vấn online.

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

Được. Hãy tham khảo thông tin sau : Có thể gọi đến 1955 hoặc gọi đến đường dây nóng tư vấn y tế cho lao động bỏ trốn. Tiếng Anh : 04-2473-9531. Tiếng Indonesia : 04-2473-9536 . Tiếng Việt : 04-2473-9535 . Tiếng Thái Lan : 04-2473-9537 . Hoặc gọi đến đường dây nóng phòng chống dịch của chính quyền địa phương: https://pse.is/3g88xe. Cũng có thể xem các hình ảnh tuyên truyền đa ngôn ngữ tại đây: https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/activity/2c95efb379920e9e0179923c49430009

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

Đường dây nóng tư vấn y tế cho người lao động bỏ trốn : Có thể gọi đến 1955 hoặc gọi đến đường dây nóng tư vấn y tế cho lao động bỏ trốn. Tiếng Anh : 04-2473-9531. Tiếng Indonesia : 04-2473-9536 . Tiếng Việt : 04-2473-9535 . Tiếng Thái Lan : 04-2473-9537 . Hoặc gọi đến đường dây nóng phòng chống dịch của chính quyền địa phương: https://pse.is/3g88xe. Cũng có thể xem các hình ảnh tuyên truyền đa ngôn ngữ tại đây: https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/activity/2c95efb379920e9e0179923c49430009

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15