跳至主要內容
:::
~
~

Được. Có thể truy cập vào trang web của Sở di trú để tìm hiểu Chuyên án an tâm xét nghiệm phòng chống dịch dành cho người nước ngoài: https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7445/211420/229781/211422/267539/

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

Vui lòng tham khảo Chuyên án an tâm xét nghiệm phòng chống dịch dành cho người nước ngoài tại mục Thông tin phòng chống dịch và kiểm soát biên giới trên trang thông tin toàn cầu của Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Nội Chính. Đường dẫn URL: https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/211420/229781/211422/267539/

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

1.     Mua khẩu trang qua hệ thống đăng ký tên thật 2.0. Cách đặt mua: https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/file/2c95efb370e32f6e0170fae99fb43e8c 2. Mua khẩu trang qua hệ thống đăng ký tên thật 3.0. Cách đặt mua tại cửa hàng tiện lợi: https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/file/2c95efb371e24ecb01720dc08aec7011 3. Kể từ ngày 1/6/2021, khẩu trang được bán trên toàn quốc : https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/file/2c95efb3726fd48a0172728ab20503a6

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

Không. Có thể truy cập vào trang web của Sở di trú để tìm hiểu Chuyên án an tâm xét nghiệm phòng chống dịch bệnh dành cho người nước ngoài : https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7445/211420/229781/211422/267539/

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15