跳至主要內容
:::
~
~

1. Thời gian LĐNN đến Khu kiểm dịch tập trung hoặc kiểm dịch tại nhà sau khi nhập cảnh, không thể đi làm, không thuộc trách nhiệm của chủ thuê và người lao động, cũng không có luật quy định bắt buộc chủ thuê phải trả lương cho người lao động, nên phần này sẽ do chủ thuê và người lao động tự thỏa thuận. Nhưng nếu trong thời gian cách ly kiểm dịch gặp phải những ngày nghỉ đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, vì người lao động không có nghĩa vụ phải đi làm nên sẽ được nhận lương, chủ thuê vẫn phải trả lương. 2. Căn cứ theo quy định khoản 1 điều 3 của Luật Bồi thường phòng dịch trong thời gian cách ly kiểm dịch phòng chống bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, những ngày LĐNN cách ly kiểm dịch không có lương, có thể xin bồi thường phòng dịch với Bộ Y tế phúc lợi, còn nếu những ngày đó vẫn được nhận lương thì sẽ không được nhận bồi thường phòng dịch.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Quan hệ tuyển dụng giữa chủ thuê và người lao động bắt đầu có hiệu lực từ ngày LĐNN nhập cảnh, trên nguyên tắc chủ thuê có nghĩa vụ phải trả lương cho người lao động. Nhưng sau khi người lao động nhập cảnh, chưa lập tức đi làm, căn cứ theo nguyên nhân chưa lập tức đi làm, theo ngành nghề khác nhau, nếu LĐNN làm việc cho các ngành sản xuất dịch vụ, sẽ xử lý theo quy định của Luật Lao động cơ bản. Còn với LĐNN diện gia đình, sẽ xử lý theo quy định của hợp đồng lao động, nếu trong hợp đồng lao động không quy định, sẽ do chủ thuê và người lao động tự thỏa thuận.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Bắt đầu từ 1/7/2021, khôi phục chuyển đổi chủ thuê hoặc công việc cho LĐNN, đối với người đã truy cập "Chuyên khu chuyển đổi chủ thuê của LĐNN" thuộc Trang thông tin bảo vệ quyền lợi lao động xuyên quốc gia của Bộ Lao động để đăng ký thông tin chuyển đổi từ ngày 5/6/2021 trở về trước, và còn trong thời hạn chuyển đổi, và chưa có chủ thuê mới tiếp nhận, sẽ được hệ thống tự động gia hạn 60 ngày thời gian chuyển đổi, người lao động có thể truy cập "Chuyên khu chuyển đổi chủ thuê của LĐNN" để kiểm tra tiến độ. Những người lao động chưa đề xuất chuyển đổi, đăng ký chuyển đổi, phải làm thủ tục chuyển đổi với Bộ Lao động hoặc đơn vị giới thiệu việc làm của chính phủ trong thời gian quy định.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Chủ thuê phải điền vào đơn xin thay đổi thông tin theo biểu mẫu NAF-022-4, chọn mục nguyên do khác, đề xuất chuyển đổi với Bộ Lao động, Bộ Lao động sau khi xác nhận hồ sơ sẽ cấp thông báo chuyển đổi mới, chủ thuê phải đến đơn vị giới thiệu việc làm của chính phủ để làm lại thủ tục chuyển đổi trong vòng 14 ngày sau khi nhận được thông báo chuyển đổi mới của Bộ Lao động.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

LĐNN thuộc diện gia đình hoặc chủ thuê phải đến đơn vị giới thiệu việc làm của chính phủ làm thủ tục đăng ký chuyển đổi chủ thuê trong vòng 14 ngày kể từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2021.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

LĐNN thuộc diện gia đình vẫn chưa được Bộ Lao động phê chuẩn cho phép chuyển đổi chủ thuê, trong vòng 60 ngày kể từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2021, chủ thuê hay người lao động có thể làm thủ tục xin chuyển đổi chủ thuê với Bộ Lao động; nếu chủ thuê không đăng ký với Bộ Lao động đúng theo thời hạn quy định, vẫn có thể đăng ký bổ sung với Bộ Lao động trong vòng 15 ngày sau khi hết hạn, nhưng chỉ được bổ sung một lần. Trong vòng 14 ngày sau khi nhận được giấy phép cho phép chuyển đổi chủ thuê của Bộ Lao động, phải đến đơn vị giới thiệu việc làm của chính phủ làm thủ tục chuyển đổi chủ thuê.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Từ sau ngày 01 tháng 07 năm 2021, hệ thống chuyển đổi chủ thuê của Bộ Lao động sẽ tự động gia hạn thêm 60 ngày thời hạn chuyển đổi chủ thuê cho người lao động; các bạn LĐNN thuộc diện gia đình nếu muốn ngưng thông báo chuyển đổi phải làm thủ tục hủy chuyển đổi chủ thuê tại đơn vị giới thiệu việc làm của chính phủ mà mình đã đăng ký ban đầu.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Trước khi LĐNN được chủ thuê mới tiếp nhận tuyển dụng, chủ thuê cũ vẫn phải chịu trách nhiệm. Còn phần tiền ăn và tiền nhà, do xét đến hai bên đã chấm dứt hợp đồng lao động, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên phải tạm hoãn chuyển đổi chủ thuê và công việc, tiền ăn và tiền nhà phát sinh trong thời gian này sẽ không quy định trách nhiệm thuộc về bên nào, nên do chủ thuê và người lao động tự thỏa thuận, chỉ cần hợp lý là được.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Không được. Theo hướng dẫn của Trung tâm Chỉ đạo, chỉ có LĐNN diện gia đình hết hạn hợp đồng có thể làm thủ tục để chuyển đổi, do chủ thuê diện gia đình tiếp nhận, còn LĐNN các ngành nghề khác hết hạn hợp đồng không thể chuyển đổi trái ngành.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Không được. Theo hướng dẫn của Trung tâm Chỉ đạo, chỉ có LĐNN diện gia đình có thể làm thủ tục để chuyển đổi, do chủ thuê diện gia đình tiếp nhận, còn LĐNN các ngành nghề khác không thể chuyển đổi trái ngành.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Vâng. Chủ thuê trước và sau trong câu hỏi này đều cùng một người, nhưng theo quy định tiếp tục tuyển dụng, sau khi hủy tuyển dụng mà sau đó lại tuyển dụng lại cùng một người lao động, lúc này về mặt pháp lý thì chủ thuê đó vẫn là "chủ thuê mới", trong thời gian người lao động đợi chuyển đổi chủ thuê, hoặc có ra ngoài ở riêng, để đảm bảo an toàn trong thời gian phòng dịch, vẫn phải sắp xếp để người lao động đi làm xét nghiệm PCR theo công văn 1/7/2021.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Khi chủ thuê mới xin giấy phép chuyển đổi khi hết hạn hợp đồng tiếp tục tuyển dụng, vẫn chưa đến ngày người lao động diện gia đình khi hết hạn hợp đồng để tiếp tục tuyển dụng, tạm thời chưa cần phải đính kèm bản xét nghiệm PCR, Bộ Lao động sẽ cấp giấy phép chuyển đổi khi hết hạn hợp đồng tiếp tục tuyển dụng trước, và vẫn giữ lại quyền hạn hủy giấy phép, chủ thuê mới phải bổ sung kết quả PCR cho Bộ Lao động trong vòng 15 ngày kể từ ngày người lao động bắt đầu đi làm, nếu không bổ sung trong thời hạn này, sẽ hủy giấy phép tiếp tục tuyển dụng theo quy định điều 123 Luật Trình tự hành chính, đồng thời, chủ thuê mới sẽ bị xem như là vi phạm khoản 9 điều 57 Luật Dịch vụ việc làm, công ty môi giới vi phạm khoản 15 mục 1 điều 40 Luật Dịch vụ việc làm, gửi về đơn vị chuyên trách địa phương xử lý. Ngoài ra, trong thời gian xét duyệt hồ sơ, nếu đã đến ngày người lao động diện gia đình được tiếp tục tuyển dụng, Bộ Lao động sẽ gửi thư yêu cầu chủ thuê phải bổ sung kết quả PCR của LĐNN diện gia đình trong ngày đầu đi làm, rồi mới tiếp tục xét hồ sơ để xin giấy phép chuyển đổi khi hết hạn hợp đồng để tiếp tục tuyển dụng.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Vui lòng vào mục đăng tải tẹp đính kèm trên hệ thống đăng ký của Bộ Lao động, chọn mục "Khác" ở dưới cùng của trang, rồi đính kèm bản scan của kết quả PCR. Bộ Lao động cũng sẽ nhắc nhở chủ thuê hoặc công ty môi giới đăng tải chứng nhận kết quả PCR ngày đầu tiếp tục tuyển dụng của LĐNN trên hạng mục tiếp tục tuyển dụng LĐNN làm công việc khán hộ công gia đình và giúp việc gia đình trên hệ thống trực tuyến.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Chủ thuê ủy thác công ty môi giới phụ trách chăm sóc cuộc sống của LĐNN, công ty môi giới chưa thay mặt chủ thuê sắp xếp để người lao động đi xét nghiệm PCR từ ngày bắt đầu tuyển dụng mới khi tiếp tục tuyển dụng (chuyển đổi khi hết hạn hợp đồng), vì công ty môi giới chưa làm tròn trách nhiệm, khiến chủ thuê vi phạm quy định, sẽ xử phạt công ty môi giới từ 60 nghìn Đài tệ đến 300 nghìn Đài tệ vi phạm quy định điểm 15 khoản 1 điều 40 luật này.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

1. Chủ thuê mới nếu không sắp xếp đưa người lao động đi xét nghiệm PCR từ ngày bắt đầu tiếp tục tuyển dụng, chưa làm tròn trách nhiệm chăm sóc là vi phạm quy định khoản 9 điều 57 Luật Dịch vụ việc làm (dưới đây gọi tắt là luật này), sẽ bị phạt từ 60 nghìn Đài tệ đến 300 nghìn Đài tệ, và không được cấp Giấy phép tiếp tục tuyển dụng. 2. Chủ thuê mới nếu không làm tròn trách nhiệm chăm sóc đưa người lao động đi xét nghiệm PCR vào ngày đầu tiên người lao động hết hạn hợp đồng cũ chuyển đến làm việc, là vi phạm khoản 9 điều 57 Luật Dịch vụ việc làm, sẽ bị xử phạt từ 60 nghìn Đài tệ đến 300 nghìn Đài tệ, và bị hủy giấy phép tuyển dụng.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15