跳至主要內容
:::
~
~

Nên ghi lại những thông tin như lịch sử du lịch, lịch sử tiếp xúc, có tụ tập đông người hay không, bao gồm lịch trình di chuyển trong thời gian nghỉ phép, dừng chân tại một nơi trên 15 phút, sử dụng phương tiện giao thông nào và đối tượng tiếp xúc v.v.., đồng thời phải chú ý đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động.

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

Việc lao động nước ngoài đi ra ngoài nên được căn cứ theo quy định của Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, nếu trong thời gian cảnh báo dịch bệnh cấp 3, không nên đi ra ngoài nếu không cần thiết, còn nếu phải đi ra ngoài thì phải đeo khẩu trang cho đến khi về tới nhà.

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

Nhắc nhở người lao động khi đi ra ngoài nên tránh ra vào những nơi đông người, không khí không lưu thông, giữ khoảng cách giao tiếp xã hội, ngoài trời 1m, trong nhà trên 1,5m, và nhắc nhở người lao động phải luôn đeo khẩu trang nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm.

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

Chủ thuê nên căn cứ theo Luật lao động hoặc bản hợp đồng lao động, đồng ý cho người lao động nghỉ phép, có thể thương thảo với họ tránh nghỉ phép trong cùng một ngày, nếu trong thời gian cảnh báo dịch bệnh cấp 3, nên tránh đi ra ngoài nếu không cần thiết. Nếu người lao động phải phối hợp với cơ quan y tế, thực hiện cách ly tại nhà hoặc kiểm dịch tại nhà, nên dựa theo quy định của Điều lệ đặc biệt về dịch Covid-19, cho lao động nghỉ phép cách ly phòng dịch, và người lao động không được đi ra ngoài hoặc đi làm.

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15