跳至主要內容
:::
~
~

Kiến nghị chủ thuê nên dựa theo nhu cầu của người lao động để cung cấp thiết bị giải trí và hỗ trợ người lao động mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, vật tư phòng dịch v.v.., đồng thời quan tâm đến nhu cầu sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Việc quản lý đi ra ngoài của lao động nước ngoài nên dựa theo quy định của Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, nếu đang trong thời gian cảnh báo dịch bệnh cấp 3, nên tránh đi ra ngoài nếu không cần thiết, nếu phải đi ra ngoài phải đeo khẩu trang cho đến khi về đến nhà.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Kiến nghị chủ thuê tận dụng hợp lý không gian ký túc xá để trống hiện có, để tăng diện tích ở cho mỗi người.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Kiến nghị sắp xếp làm xét nghiệp PCR, và trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp nhận lao động chuyển chủ, sắp xếp chỗ ở một người một phòng. Nhưng, chủ thuê mới thuê khán hộ công gia đình và giúp việc gia đình chuyển chủ thì kể từ ngày 1/7/2021, ngay trong ngày tiếp n hận lao động chuyển chủ, phải do chủ thuê mới bố trí người lao động làm xét nghiệm PCR. Những lao động khác vì các trường hợp đặc biệt như người chăm sóc qua đời, công ty chủ thuê đóng cửa, ngừng kinh doanh, bị xâm hại tình dục, bị quấy rối tình dục, bạo hành hoặc được giám định là nạn nhân buôn người v.v..., kể từ ngày 2/7/2021, ngay trong ngày tiếp tục nhận lao động chuyển chủ, chủ thuê mới nên sắp xếp cho người lao động đi làm xét nghiệm PCR.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Linh hoạt thời gian làm việc có thể áp dụng cơ chế làm việc từ xa hoặc địa điểm khác nhau để giảm số lượng người đi làm cùng một lúc

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Hãy để cho người lao động duy trì khoảng cách thích hợp hoặc có không gian riêng biệt, đóng cửa các khu vực công cộng không cần thiết tại nơi làm việc.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15