跳至主要內容
:::
~
~

1. Ngày 17/05/2021, Trung tâm chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung Ương tuyên bố, do tình hình dịch bệnh trên quốc tế và trong nước còn đang leo thang, để đảm bảo an toàn phòng dịch của quốc gia và sức khoẻ của người dân, kể từ lúc 0 giờ ngày 19/05 đến ngày 18/06, tạm ngừng cho phép nhập cảnh đối với người nước ngoài không có thẻ cư trú tại Đài Loan, ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp hoặc vì lý do nhân đạo. Bộ Ngoại giao sẽ tạm ngừng thụ lý các hồ sơ xin thị thực. 2. Ngày 11/06/2021, Trung tâm chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung Ương tuyên bố, trong giai đoạn cảnh báo phòng dịch cấp độ 3 trên toàn quốc, sẽ tiếp tục thực thi biện pháp "Siết chặt quản lý biên giới", người nước ngoài không có thẻ cư trú sẽ tạm thời không được nhập cảnh Đài Loan, nhưng ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp hoặc vì lý do nhân đạo. Trong giai đoạn cảnh báo phòng dịch cấp độ 3 trên toàn quốc, các văn phòng đại diện tại nước ngoài của Bộ Ngoại giao sẽ tạm ngừng thụ lý các hồ sơ xin thị thực. 3. Chi tiết xin hãy theo dõi thông tin mới nhất trên Mạng thông tin toàn cầu của Cục Sự vụ lãnh sự trực thuộc Bộ Ngoại giao, địa chỉ liên kết: https://www.boca.gov.tw/cp-56-5078-41ac3-1.html

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

1. Ngày 17/05/2021, Trung tâm chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung Ương tuyên bố, do tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước còn đang leo thang, để đảm bảo an toàn phòng dịch của quốc gia và sức khoẻ của người dân, kể từ 0 giờ ngày 19/05 đến ngày 18/06, Đài Loan tạm ngừng cho phép người nước ngoài không có thẻ cư trú nhập cảnh, ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp hoặc vì lý do nhân đạo. Bộ Ngoại giao tạm ngừng thụ lý các hồ sơ xin thị thực. 2. Ngày 11/06/2021, Trung tâm chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung Ương công bố thêm, trong giai đoạn cảnh báo phòng dịch cấp độ 3 trên toàn quốc, sẽ tiếp tục thực thi biện pháp "Quản lý biên giới", người nước ngoài không có thẻ cư trú tại Đài Loan vẫn tạm thời không được nhập cảnh, nhưng ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp hay vì lý do nhân đạo. Trong giai đoạn cảnh báo phòng dịch cấp độ 3 trên toàn quốc, các văn phòng đại diện đặt tại nước ngoài của Bộ Ngoại giao đều sẽ tạm ngừng thụ lý các hồ sơ xin thị thực. 3. Chi tiết xin hãy theo dõi thông tin mới nhất trên Mạng thông tin toàn cầu của Cục Sự vụ lãnh sự trực thuộc Bộ Ngoại giao, địa chỉ liên kết: https://www.boca.gov.tw/cp-56-5078-41ac3-1.html

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15