跳至主要內容
:::
~
~

Cân nhắc đến việc Đài Loan áp dụng cảnh báo phòng dịch cấp độ 3 từ ngày 15/05/2021, Sở Di trú phối hợp với chính sách phòng dịch, nhằm giảm thiểu lưu động dòng người và nguy cơ lây nhiễm, từ ngày 30/05, tự động gia hạn thêm 30 ngày thời hạn cư lưu trú đối với người nước ngoài sắp hết hạn cư lưu trú tại Đài Loan. Ngoài ra, đối với người nước ngoài đã được phép gia hạn thời gian xuất cảnh và sắp hết hạn cư lưu trú tại Đài Loan, xin hãy tạm thời hoãn việc đến làm thủ tục xin gia hạn tại quầy phục vụ của Sở Di trú, đợi sau khi tình hình dịch bệnh thuyên giảm rồi mới đến làm thủ tục sau. Thông tin chi tiết xin tham khảo trang web của Sở Di trú: https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/7232/264882/

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

Cân nhắc đến tình hình dịch bệnh trên quốc tế còn đang leo thang, Sở Di trú thuộc Bộ Nội chính tuyên bố, người nước ngoài nhập cảnh Đài Loan trước ngày 21/03/2020 và hiện tại vẫn chưa quá hạn cư lưu trú tại Đài Loan, sẽ được tự động gia hạn lần thứ 12 thời gian cư lưu trú tại Đài Loan. Sở Di trú nhấn mạnh, nhằm tránh để việc xuất nhập cảnh trở thành lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch bệnh và giảm bớt gánh nặng phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, từ ngày 17/7/2020 đến 13/05/2021, Sở Di trú đã 11 lần công bố biện pháp tự động gia hạn thời gian lưu trú thêm 30 ngày cho người nước ngoài lưu trú hợp pháp tại Đài Loan trên 180 ngày, đây là lần thông báo thứ 12. Thông tin chi tiết xin tham khảo trang web của Sở Di trú: https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/211420/229781/211422/266113/

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

Cân nhắc đến tình hình dịch bệnh trong nước tiếp tục leo thang, cảnh báo phòng dịch cấp độ 3 trên toàn quốc sẽ tiếp tục được áp dụng đến ngày 28/06. Trước đó, Sở Di trú đã có công cáo vào ngày 28/05 rằng, nhằm ưu tiên phòng dịch, giảm thiểu lưu động dòng người, sẽ tạm hoãn tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn tại quầy cho khoảng hơn 16.000 người nước ngoài sắp hết hạn cư lưu trú tại Đài Loan, hiện tại, để phối hợp với chính sách kéo dài cảnh báo phòng dịch cấp độ 3 trên toàn quốc, sẽ tiếp tục tạm hoãn việc tiếp nhận hồ sơ, người nước ngoài có thể đợi sau khi tình hình dịch bệnh thuyên giảm rồi mới đến làm thủ tục sau. Thông tin chi tiết xin tham khảo tại trang web của Sở Di trú: https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/211420/229781/211422/266207/

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15