跳至主要內容
:::
~
~

1. Không, LĐNN được thuê làm công việc tại hợp tác xã, phải thực hiện theo hợp đồng đến nơi làm việc, cũng tức không thuộc đối tượng điều động theo quy định tiêu chuẩn cơ bản, nên không nằm trong phạm vi tạm ngưng điều động lần này. Ủy ban Nông nghiệp, Viện Hành chính cũng đã chỉ thị các hợp tác xã,nơi có nhiều LĐNN làm việc, cố gắng giảm việc chỉ định LĐNN thay đổi địa điểm làm việc, đồng thời tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh liên quan. 2. Nhằm duy trì bảo vệ quyền lợi làm việc của LĐNN và ổn định xã hội, chủ thuê lao động làm việc tại hợp tác xã và nơi làm việc theo hợp đồng phải tuân theo quy định trong “Hướng dẫn chủ thuê tuyển dụng LĐNN ứng phó bệnh viêm phổi Covid 19: những điều cần chú ý trong quản lý công việc, sinh hoạt và tình hình đi ra ngoài của LĐNN”, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch triệt để tại nơi làm việc và nơi ở của LĐNN.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Nếu chủ thuê điều động LĐNN thay đổi địa điểm làm việc không đúng luật, vi phạm quy định tại khoản 4 điều thứ 57 Luật dịch vụ việc làm. Theo quy định tại mục 1 điều thứ 68 và khoản 3 điều thứ 72 Luật dịch vụ việc làm sẽ bị phạt từ 30.000 - 150.000 Đài tệ, nếu chưa cải thiện sau thời gian quy định sẽ bị hủy bỏ số lượng LĐNN được phép thuê mướn.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

1. Đúng.Từ khi cảnh báo dịch bệnh được nâng lên cấp độ 3, nhằm giảm bớt sự di chuyển của người lao động nên theo chỉ thị của CECC, từ ngày 6/5 Bộ Lao động đồng thời tạm ngưng việc chủ thuê điều động LĐNN theo Tiêu chuẩn điều phái cơ bản và tạm ngưng chỉ định LĐNN theo văn bản Phát triển Quản lý lao động số 1040512600 do Bộ Lao động công bố vào ngày 15/2/2016. 2. Nhưng nếu như ngay và trước ngày 5/6/2021, chủ thuê thuộc ngành chế tạo đã ký kết hợp đồng mua bán với bên mua, phù hợp giá tiền của sản phẩm mua được ghi trong hợp đồng, số lượng và địa điểm LĐNN làm việc, nội dung công việc, theo thói quen cần thiết của ngành nghề đồng thời có người lao động bản địa đi cùng và trước hay ngay ngày đó đã chỉ định LĐNN đến địa điểm cần đến thì không chịu ảnh hưởng bởi quy định này. Có điều chủ thuê vẫn phải làm theo quy định trong “Hướng dẫn chủ thuê tuyển dụng LĐNN ứng phó bệnh viêm phổi Covid 19: những điều cần chú ý trong quản lý công việc, sinh hoạt và tình hình đi ra ngoài của LĐNN”, tiến hành chỉ định và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch triệt để tại nơi làm việc và nơi ở của LĐNN. 3. Ngoài ra chủ thuê trong ngành chế tạo đang áp dụng theo Tỉ lệ phân phối hạn ngạch thuê lao động theo qui chế 5 cấp, căn cứ theo số lao động bản địa trong công xưởng để phê chuẩn số LĐNN được thuê, do đó trong thời gian tạm ngưng điều động, chủ thuê vẫn phân phối nhân lực lao động bản địa và LĐNN sao cho thỏa đáng, thực hiện theo hợp đồng mua bán.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Kiến nghị chủ thuê để LĐNN ở nơi làm việc hiện tại nhằm tránh tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh khi khi di chuyển.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Trong thời gian cảnh báo dịch COVID-19 cấp độ 3, ngoài lao động giúp việc gia đình và khán hộ công ra, LĐNN thuộc các diện khác tạm ngưng thay đổi nơi làm việc.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Theo tuyên bố của CECC, từ ngày 6/6/2021, nhằm giảm bớt sự di chuyển của lao động trong thời gian cảnh báo dịch bệnh cấp độ 3, tạm ngưng " Nhận định tiêu chuẩn cơ bản thay đổi nơi làm việc của LĐNN từ khoản 8 đến khoản 10 , mục 1, điều thứ 46 Luật Dịch vụ việc làm hạng mục chủ thuê điều động lao động làm việc" và tạm ngưng qui định ( công việc phát sinh) tại văn bản Phát triển Quản lý lao động số 1040512600 do Bộ Lao động công bố vào ngày 15/2/2016. 1.Từ ngày 6/6/2021, không được điều động LĐNN đến nơi khác làm việc. Tuy nhiên nếu được Bộ Lao động phê chuẩn trước ngày 5/6/2021 thì không nằm trong qui định này. 2. Vì lý do nhân đạo và nhu cầu của người cần chăm sóc, lao động giúp việc gia đình và khán hộ công người nước ngoài vẫn có thể thay đổi địa điểm làm việc.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Chủ thuê đã vi phạm quy định khoản 4 điều 57 Luật Dịch vụ việc làm, sẽ do đơn vị chủ quản lao động địa phương điều tra xử lý.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/12
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Cả đơn vị chủ quản lao động địa phương tại địa chỉ làm việc trên giấy phép lao động ban đầu và đơn vị chủ quản tại địa điểm làm việc mới mà người lao động sẽ điều chuyển đến, đều phải tiến hành kiểm tra.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/12
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Cần. Chủ thuê mỗi lần điều chuyển người lao động đến địa điểm làm việc khác ít nhất phải làm việc tại địa điểm đó 60 ngày, mới có thể tiếp tục điều chuyển người lao động.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/12
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Được. Nhưng để tránh việc nhân viên thường xuyên di chuyển, tăng rủi ro nhiễm bệnh, LĐNN làm việc ở bất kỳ một địa điểm nào đều phải từ 60 ngày trở lên, và cần phải hoàn thành xét nghiệm PCR theo quy định, có kết quả xét nghiệm âm tính thì mới có thể điều chuyển người lao động. Ví dụ: một chủ thuê ngành xây dựng đã sắp xếp cho người lao động đi xét nghiệm PCR trong vòng 3 ngày trước khi điều chuyển và có kết quả xét nghiệm âm tính, được Bộ Lao động cho phép điều chuyển LĐNN của địa điểm làm việc A đến địa điểm B làm việc, người lao động đó phải làm việc tại địa điểm B từ 60 ngày trở lên, thì chủ thuê mới có thể sắp xếp lại cho người lao động đó đi làm xét nghiệm PCR, và sau khi có kết quả âm tính, nộp đơn xin Bộ Lao động cho người LĐNN trực tiếp điều chuyển từ vị trí B đến vị trí C làm việc.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/12
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Không được. Đối với chủ thuê cần phải xin giấy phép của Bộ Lao động trước khi điều chuyển người LĐNN, nếu điều chuyển người lao động đến địa điểm làm việc khác chưa đủ 60 ngày mà muốn điều chuyển trở về địa điểm làm việc ban đầu hoặc điều chuyển đến một địa điểm làm việc khác, Bộ Lao động sẽ không cấp giấy phép; đối với chủ thuê điều chuyển LĐNN cần phải trình đơn vị chủ quản lao động địa phương kiểm tra, nếu đã điều chuyển LĐNN nhưng chưa đủ 60 ngày mà đã điều chuyển người lao động trở về địa điểm làm việc ban đầu hoặc đến một địa điểm làm việc khác, sẽ xử lý chủ thuê về vi phạm quy định khoản 4 điều 57 Luật Dịch vụ việc làm.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/12
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

Không được. Do xét đến quy định của công hàm Số 1040512600/ Lao Động Phát Quản được ban hành ngày 15/2/2016, cử người lao động đến làm việc tại địa điểm của khách hàng để thực hiện hợp đồng, do phải di chuyển nhiều và rủi ro lây nhiễm dịch bệnh cao, nên tạm hoãn nới lỏng việc này, trong tương lai sẽ xem xét lại tùy vào tình hình dịch bệnh.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/12
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

1. Đối với chủ thuê cần phải xin giấy phép của Bộ Lao động trước, nếu chưa sắp xếp đưa người LĐNN đi xét nghiệm PCR trong thời hạn quy định, Bộ Lao động sẽ không cấp giấy phép điều chuyển. Còn với chủ thuê cần phải trình kết quả xét nghiệm để đơn vị chủ quản lao động địa phương kiểm tra khi điều chuyển người lao động, nếu đã điều chuyển người lao động mà không sắp xếp đưa người lao động đi làm xét nghiệm PCR trong thời gian quy định, hoặc không gửi kết quả xét nghiệm cho đơn vị chủ quản địa phương kiểm tra, sẽ xem như chủ thuê đã vi phạm khoản 4 điều 57 và mục 1 điều 68 Luật Dịch vụ việc làm, xử phạt từ 30 nghìn Đài tệ đến 150 nghìn Đài tệ; nếu vi phạm trên 2 lần, sẽ hủy giấy phép tuyển dụng của chủ thuê và hạn chế số lượng LĐNN được phép tuyển dụng. 2. Nếu chủ thuê ủy thác cho công ty môi giới chăm sóc cuộc sống của LĐNN, vì công ty môi giới chưa làm tròn trách nhiệm được ủy thác, khiến chủ thuê vi phạm quy định, sẽ căn cứ theo quy định khoản 15 mục 1 điều 40 Luật Dịch vụ việc làm, xử phạt công ty môi giới từ 60 nghìn Đài tệ đến 300 nghìn Đài tệ.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/12
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

1. Chủ thuê tuyển dụng khán hộ công và giúp việc gia đình người nước ngoài trước đây không có quy định tạm hoãn việc điều chuyển địa điểm làm việc của người lao động, nếu trước 20/7/2021 đã điều chuyển người lao động đến địa điểm làm việc khác, nếu người lao động vẫn sẽ tiếp tục làm việc tại địa điểm hiện tại thì không cần phải xét nghiệm PCR. 2. Từ ngày 20/7/2021, nếu muốn điều chuyển người lao động trở về địa điểm làm việc ban đầu trên giấy phép lao động hoặc điều chuyển đến một địa điểm làm việc khác, đều cần phải sắp xếp đưa người lao động làm xét nghiệm PCR và phải có kết quả âm tính thì mới có thể bắt đầu điều chuyển.

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/12
 • Ngày cập nhật :2021/08/15

I. Sắp xếp LĐNN xét nghiệm PCR: 1. Đối với chủ thuê cần phải xin giấy phép Bộ Lao động khi điều chuyển LĐNN: Ngành xây dựng và một phần chủ thuê ngành sản xuất trước khi điều chuyển LĐNN cần phải được sự cho phép của Bộ Lao động, chủ thuê cần phải sắp xếp để người lao động làm xét nghiệm PCR trong vòng 3 ngày trước khi điều chuyển, kết quả PCR của người lao động phải là âm tính, thì mới có thể đề xuất điều chuyển với Bộ Lao động. Ngoài ra, sau khi kết thúc điều chuyển, chủ thuê phải sắp xếp đưa người LĐNN đi làm xét nghiệm PCR trong vòng 3 ngày trước khi điều chuyển và có kết quả xét nghiệm âm tính thì mới có thể đề xuất với Bộ Lao động để điều chuyển người lao động trở lại địa điểm làm việc ban đầu trên giấy phép hoặc các địa điểm làm việc khác. 2. Đối với chủ thuê không cần phải xin giấy phép của Bộ Lao động: Chủ thuê cũng cần phải sắp xếp để đưa người LĐNN đi xét nghiệm PCR trong vòng 3 ngày trước khi điều chuyển và kết quả xét nghiệm PCR âm tính mới có thể điều chuyển người lao động, và trước khi điều chuyển phải đưa kết quả xét nghiệm PCR đến để đơn vị chủ quản lao động địa phương kiểm tra. Ngoài ra, sau khi kết thúc thời gian điều chuyển, chủ thuê phải sắp xếp để người lao động đi xét nghiệm PCR và có kết quả xét nghiệm âm tính, thì mới có thể điều người lao động trở về địa điểm làm việc ban đầu và các địa điểm làm việc khác, và cũng phải gửi kết quả xét nghiệm về cho đơn vị chủ quản địa phương kiểm tra. II. Chủ thuê phải thực hiện biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn: nếu người lao động xét nghiệm PCR có kết quả dương tính, chủ thuê phải làm tròn trách nhiệm của mình, căn cứ theo “Hướng dẫn chủ thuê tuyển dụng lao động nước ngoài ứng phó dịch Covid-19: Những điều cần chú ý trong việc quản lý công việc, đời sống và tình hình đi ra ngoài của lao động nước ngoài”, phối hợp với đơn vị y tế sắp xếp đưa người lao động đi khám hoặc đến Khu kiểm dịch tập trung để cách ly, tiếp tục giải quyết các trường hợp đã được xác nhận và hủy bỏ điều kiện điều trị cách ly. Còn nếu người lao động xét nghiệm PCR âm tính, chủ thuê điều chuyển người lao động vẫn phải thực hiện theo hướng dẫn, mỗi ngày tiến hành theo dõi sức khỏe và ghi lại lịch sử đi lại của người lao động, như đo thân nhiệt LĐNN mỗi ngày, chú ý người lao động có các triệu chứng như sau không: sốt, đau đầu, chảy nước mũi, đau họng, ho, đau nhức cơ…, quan tâm tìm hiểu tình hình đi lại, có từng đi du lịch ở đâu không, lịch sử tiếp xúc và có tụ tập đám đông không…

 • Ngày công bố phát hành :2021/08/12
 • Ngày cập nhật :2021/08/15