跳至主要內容
:::
~
~

Bạn có thể đến nhà cung cấp thiết bị y tế (chẳng hạn như Nhà bán dược mỹ phẩm, cửa hàng thiết bị y tế, cửa hàng tiện lợi v.v.) hoặc hiệu thuốc để mua bộ kit xét nghiệm nhanh tại nhà. Xem quy trình tự xét nghiệm tại nhà bằng đa ngôn ngữ tại đây: https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/activity/2c95efb37a5c4292017a5cb5a679001f

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

Tất cả các kênh phân phối hàng, hiệu thuốc, siêu thị v.v. (hoặc trực tuyến), đều có thể mua cồn có nồng độ 75%.

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15

1.     Mua khẩu trang qua hệ thống đăng ký bằng tên thật 2.0. Cách đặt mua: https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/file/2c95efb370e32f6e0170fae99fb43e8c 2. Mua khẩu trang qua hệ thống đăng ký bằng tên thật 3.0. Cách đặt mua tại cửa hàng tiện lợi: https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/file/2c95efb371e24ecb01720dc08aec7011. 3. Kể từ ngày 1/6/2021, khẩu trang được bán trong nước: https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/file/2c95efb3726fd48a0172728ab20503a6

  • Ngày công bố phát hành :2021/08/11
  • Ngày cập nhật :2021/08/15